Welkom op de aanmeldingspagina van C.V. De Zeskante Steen!

Op deze website kunt u zich inschrijven voor deelname aan de optocht van Carnavalsvereniging De Zeskante Steen in Barger-Oosterveld op 3 maart 2019. Inschrijven kan van 12 november 2018 tot 1 februari 2019. Startnummers dienen opgehaald te worden op 22 februari in residentie Oale Stee, om 18.30 uur.

Bij inschrijving dient iedereen akkoord te gaan met de regelementen elders op deze site. Hieronder nog een paar extra aandachtspunten:

1. Aggregaten mogen niet meer dan een uitstoot van 25 KVA bevatten. Bij zwaardere aggregaten wordt de toegang tot de optocht ontzegd.

2. Bij controle moet het typeplaatje direct zichtbaar zijn. Bekraste plaatjes met onduidelijk leesbare belettering worden geweigerd. Brieven met zogenaamde gegevens daarop worden niet geaccepteerd. Regel dus vroegtijdig een aggregaat!

3. Aggregaten moeten verwerkt zijn in het geheel van de wagen.

4. Aggregaten mogen voorop het voertuig, mits het typeplaatje goed zichtbaar is, het verwerkt is in het geheel van de praalwagen en er geen mensen bovenop kunnen klimmen.

5. Voor alle andere regels omtrent afmetingen, alcoholgebruik en overtreding van regels en toegewezen boetes verwijzen we u naar de link Regelementen op deze website.

6. Elke praalwagen dient voorzien te zijn van een blusdeken en een blusapparaat van ten minste 6 liter/kg. Het blusapparaat moet aan de officiële voorwaarden voldoen en de benodigde keurmerken moeten aantoonbaar zijn.

7. De gemeente heeft als één van haar speerpunten het alcoholgebruik onder 18 jaar aan te pakken. Gedurende de optocht kan eenieder dus gecontroleerd worden. Eventuele boetes worden doorgespeeld aan degene die de boete veroorzaakt  heeft. 

Optocht

Zondagoptocht CV De Zeskante Steen - 03 Maart 2019 - CV De Zeskante Steen

Locatie: Barger-Oosterveld Startplaats: Barger-Oosterveld Wagens (over/totaal): gesloten
Tijdstip: 14:00 uur Datum: 03 Maart 2019 Loopgroepen: Onbeperkt